Thursday, 29 October 2015

YOU'VE HEARD OF #ANONYMOUS MEET THE #TURKS Meet #REDHACK

You've heard of Anonymous ... Meet the Turks: RED HACK!Published on Mar 10, 2013
Red!, dünya gündeminde ağırlığı her geçen yıl artan siber aktivizm ve hacktivizm konularını merkezine alıyor. Bunu da özellikle Anonymous'un ve Türkiye'den RedHack'in eylemleri üzerinden gerçekleştiriyor. Bir yandan da belgesele katkıda bulunan bilişimci, akademisyen, hukukçu ve siyasetçiler aracılığıyla hacktivizmin siyaset, etik ve hukukla ilişkisini irdeliyor.
BSM-Bağımsız Sinema Merkezi, Red! filmi için bağımsız bir gösterim ve dağıtım ağı kurdu. Filmin gösterimleri Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirildi.

Belgeselde kimler var;
Dr. Özgür Uçkan/ Yazar-Akademisyen
Gökhan Ahi- Bilişim Hukuku Uzmanı
Prof. Dr Aslı Tunç- İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya Bölümü Başkanı
Alper Taş- ÖDP Eş Genel Başkanı
Dr. Rabun Koşar -- Boğaziçi Üniverstesi Bilgi İşlem Merkezi Müdürü
Özgür Murat- Avukat
Bilgütay Durna- Avukat
İlhan Cihaner- Milletvekili -- Eski Cumhuriyet Başsavcısı
Ayhan Erdoğan- Avukat
Yrd. Doç. Dr. Erkan Saka- İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Bölümü Öğretim Üyesi


Machine translated

"Published on May 10, 2013
Red !, the world's agenda weight cyber activism is growing every year and hacktivizm central issues. It also carries out in particular the actions of Anonymous and RedHack from Turkey. While also contributing to the documentary informatics, academics, lawyers and politicians through the hacktivizm politics, it explores the relationship between ethics and law.
BSM-Independent Film Center, Red! display and set up an independent distribution network for the film. The film screenings were held in Turkey around.
Who is documentary;
Dr. Free Uçkan / writer and academician
Jennifer privacy handset IT Law Specialist
Prof. Dr. Asli Bronze-President of the Media Department at Istanbul Bilgi University
Alper hardbody ODP Co-Chairman
Dr. Rabin is run - Bogazici university for Computing Center Director
Murat- free lawyer
Lawyer Bilgütay Durna-
Cihaner- deputy Ilhan - Former Chief Prosecutor
Ayhan Erdoğan Lawyer
Asst. Assoc. Dr. Erkan Saka- Istanbul Bilgi University Faculty of Communication Department"

Sources
  •  

Latest Top Stories -->> http://www.occupythebanks.com 

No comments :

Post a comment

Only members (obviously) can comment; no moderation; direct to page.

Note: only a member of this blog may post a comment.