Wednesday, 5 June 2013

#SLOVENIA PRESIDENT Janez Janša **JAILED** #NATO

EXCERPTED

"Ljubljansko okrajno sodišče je obtožene v zadevi Patria, predsednika SDS Janeza Janšo, lastnika Rotisa Ivana Črnkoviča in brigadirja Toneta Krkoviča, spoznalo za krive kaznivih dejanj, povezanih z dajanjem ali sprejemanjem daril za nezakonito posredovanje v postopku izbora in nakupa finskih oklepnikov. Ljubljansko okrajno sodišče je sledilo predlogu tožilstva in predsednika SDS Janeza Janšo obsodilo na dve leti zapora, lastniku Rotisa Ivanu Črnkoviču in brigadirju Tonetu Krkoviču je prisodilo 22 mesecev zaporne kazni. Vsi bodo morali plačati še po 37.000 evrov stranske denarne kazni."

 MACHINE TRANSLATED

ENGLISH

Ljubljana District Court accused of Patria, President of SDS Janez Janša, the owner of Rotis Ivan Crnkovic and Brigadier Tone Krkovič, were found guilty of offenses relating to the giving or receiving of gifts for illegal intermediation in the selection and purchase of Finnish armored vehicles. Ljubljana District Court followed the proposal prosecution and the SDS president Janez Janša was sentenced to two years in prison, the owner Rotis and Brigadier Ivan Črnkoviču Tone Krkoviču was awarded 22 months' imprisonment. Everyone will have to pay even after 37,000 euros fine side.
SPANISH

Tribunal de Distrito de Liubliana acusado de Patria, el presidente del SDS Janez Jansa, el dueño de Rotis Ivan Crnkovic y Brigadier Tono Krkovič, fueron declarados culpables de delitos relacionados con la concesión o recepción de regalos para la intermediación ilícita en la selección y adquisición de vehículos blindados finlandeses. Ljubljana Tribunal de Distrito siguió la acusación propuesta y el presidente SDS Janez Jansa fue condenado a dos años de prisión, el propietario Rotis y Brigadier Ivan Črnkoviču Tono Krkoviču fue galardonado con 22 meses de prisión. Todo el mundo tendrá que pagar incluso después de € 37,000 lado fino.

Cour de district de Ljubljana accusé de Patria, président du SDS Janez Janša, le propriétaire de Rotis Ivan Crnkovic et le brigadier Tone Krkovic, ont été reconnus coupables d'infractions relatives à l'offre ou l'acceptation de cadeaux d'intermédiation illégale dans la sélection et l'achat de véhicules blindés finlandais. Ljubljana tribunal de district a suivi la proposition poursuite et le SDS président Janez Janša a été condamné à deux ans de prison, le propriétaire Rotis et le brigadier Ivan Črnkoviču Tone Krkoviču a reçu une peine d'emprisonnement de 22 mois. Tout le monde devra payer même après € 37,000 beau côté.
JAPANESE

パトリア、SDSヤネスJanša、RotisイワンCrnkovicと准トーンKrkovičの所有者の社長、と非難リュブリャナ地方裁判所は、フィンランドの装甲車両の選定や購入の違法仲介のための贈り物を与えたり、受信に関わる犯罪で有罪とされた。リュブリャナ地方裁判所は提案起訴に続き、SDS社長ヤネスJanšaは所有者Rotisと准イワンČrnkovičuトーンKrkovičuが22ヶ月の禁固刑を授与され、懲役2年を言い渡された。誰も37000ユーロ罰金側後支払う必要があります。

CHINESE

卢布尔雅那地方法院指控总统帕特里亚,SDS亚内兹·扬沙,主人伊万Crnkovic罗蒂斯和旅长音Krkovič的,被发现犯有关罪行给予或收受礼物芬兰装甲车辆的选择和购买非法中介。卢布尔雅那区法院遵循的建议起诉,被判处两年徒刑SDS总统亚内兹·扬沙,店主罗蒂斯和旅长IvanČrnkoviču的音Krkoviču的被授予22个月的监禁。每个人都将不得不支付即使在37,000欧元的罚款侧。

KOREAN

류블 랴나 지방 법원은 파트 리아 비난, SDS 네즈 Janša, ROTIS 이반 Crnkovic 및 준장 톤 Krkovič의 소유자 대통령은 핀란드의 장갑 차량의 선택 및 구매에 불법 중개에 대한 제공 또는 선물의 수신에 관련된 범죄의 유죄 판결을 하였다. 류블 랴나 지방 법원은 제안 기소를 다음과 SDS 사장 네즈 Janša이 감옥에 2 년을 선고 받았다, 소유자 ROTIS 및 준장 이반 Črnkoviču 톤 Krkoviču 22 명의 개월 징역을 수상했다. 모든 사람들이 후에도 3만7천유로에게 좋은 쪽을 지불해야합니다.

TURKISH!! :) HOORAY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Ljubljana Bölge Mahkemesi Patria suçlanan, SDS Janez Janša, Rotis Ivan Crnkovic ve Tuğgeneral Ton Krkovič sahibi olan, Başkanı Finlandiya zırhlı araçların seçimi ve satın alma yasadışı aracılık için veren veya hediye alma ile ilgili suçlardan suçlu bulundu. Ljubljana Bölge Mahkemesi önerisi savcılık takip ve SDS Başkanı Janez Janša hapis iki yıl hapis cezasına çarptırıldı, sahibi Rotis ve Tuğgeneral Ivan Črnkoviču Ton Krkoviču 22 ay hapis verildi. Herkes sonra bile 37.000 € para cezası yan ödemek zorunda kalacak.

Tweet

Continues:

Source:

http://www.mladina.si/144866/sodisce-janso-crnkovica-in-krkovica-spoznalo-za-krive/

Via our great friends: @WikiAction http://www.wikiaction.org

RELATED: #OccupyTheBanks RT
http://www.occupythebanks.com/search?q=FINANCE
http://www.occupythebanks.com/search?q=ECONOMICS
http://www.occupythebanks.com/search?q=BANKSTERS

Mor! U *can* handle it Human!

(18+) SATANIC ROYAL STUFF


Mor!

#OpCLEANSWEEP (inc #PAEDOBRITAIN)


Mor Mor Mor!

DOCUMENTARIES


Mor!


CHEMTRAILS TRUTH EXPOSED!


Mor

#OpROTHSCHILD
911 TERROR Sans Psy-Op

Mor:
http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/slovenski-center-pen-dokoncno-izkljucil-janeza-janso/305393The White Rabbit!  Follow @censorednewsnow
#BankstersRabbit   
PS If you Tweet The White Rabbit! Regularly ... The White Rabbit! ROARS

FACEBOOK & TWEET
http://www.FluorideWaterFilters.info
Embedded image permalink───▄▄██████████▄▄▄▄▄▄▄█
▄█▄██▄#Ad███▀SEND COPTERS!!!!
http://www.occupythebanks.com
PPS.  If you struggle to read The White Rabbit! U need The White Rabbit! 4 MORON Human ;)   .... Cutting, hey! ;) #Dives4Burrow
No comments :

Post a comment

Only members (obviously) can comment; no moderation; direct to page.

Note: only a member of this blog may post a comment.