Wednesday, 23 January 2013

#EU #JohnKerry Joris #Demmink #OpCLEANSWEEP #USA

ORIGINAL - Dutch Language

Op de hoorzitting van John Kerry morgen ter bevestiging van diens benoeming als de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken (US Secretary of State), zou het punt van kinderhandel en pedofilie bij voormalige topmensen uit de Nederlandse regering aan de orde gesteld moeten worden.
Dat vindt de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie The Rebecca Project.

Tier-1 status

De mensenrechtenorganisatie "dringt er bij leden van de senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken en bij Kerry zelf sterk op aan de nalatigheid te bespreken van de Nederlandse justitie om de beschuldigingen van pedofilie tegen de voormalige secretaris-gentraal van Justitie Joris Demmink zorgvuldig te onderzoeken en uitleg te geven hoe Nederland een Tier-1 status kan behouden in het Mensenhandelrapport 2012 van Buitenlandse Zaken." Dit rapport stelt dat de Nederlandse regering volledig zou beantwoorden aan de minimumvoorwaarden van de Trafficking Victim Protection Acts (TVPA).

Eervol pensioen

TweetMACHINE TRANSLATED - English Language Version

"By addressing the affair Demmink John Kerry has a unique opportunity as Minister of Foreign Affairs to set new standards in the fight against pedophilia."Wikipedia

At the hearing of John Kerry tomorrow to confirm his appointment as the new U.S. Secretary of State (U.S. Secretary of State), would the point of child trafficking and pedophilia by former executives from the Dutch government raised should be.
That is the American human rights organization The Rebecca Project.

Tier-1 status

The human rights organization "urges members of the Senate Committee on Foreign Affairs and Kerry himself strongly to the failure to discuss the Dutch justice to the accusations of pedophilia against the former Secretary-gentraal of Justice George Demmink carefully examine and explain the Netherlands a Tier-1 status may retain the Trafficking Report 2012 of Foreign Affairs. " This report argues that the Dutch government would fully meet the minimum requirements of the Trafficking Victim Protection Acts (TVPA).

Honorably retired

continues:
http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/3218-john-kerry-moet-joris-demmink-aan-de-orde-stellen.html

No comments :

Post a comment

Only members (obviously) can comment; no moderation; direct to page.

Note: only a member of this blog may post a comment.