Sunday, 24 June 2012

#DUTCH LEGAL #BANKSTER CASE #LAW RABBIT RT

ENGLISH TRANSLATION from Dutch via Google Translate underneath Dutch! TWEET THIS - lawyers worldwide need to know about this case:  TODAY!


"

Nederlands gezin daagt bankensysteem uit

Interessant nieuws, een gezin in Nederland die actief protest voert tegen de banken door de hypotheek niet meer te betalen. Dit gezin claimt dat de hypotheekovereenkomst niet geldig is aangezien de bank nooit het geld heeft gehad wat ze in de overeenkomst hebben ingebracht maar dat ze dit uit het niets heeft gecreëerd en dus nooit van de bank was.
Eerder hebben ook in Spanje en de VS mensen zich lokaal georganiseerd om zo te voorkomen dat de banken mensen eventueel met geweld uit het huis laten zetten. Misschien dat dit de eerste vonk is in Nederland die anderen kan inspireren want Nederland heeft de hoogste hypotheekschuld van heel Europa. Nederlanders zijn in die mate dus het meeste “genaaid” door de banken en de politiek wanneer het op dit vlak aankomt.
Daarnaast zou het interessant zijn als bedrijven maar ook overheden hetzelfde protest zouden aantekenen tegen de bankensector want het principe van geldcreatie is voor hun precies hetzelfde. Het zou daarbij een boel bezuinigingen terug kunnen draaien als Nederland net als IJsland gewoon ophoudt dit bizarre spel van de private bankenkartels mee te spelen.
Hieronder de open brief van deze dappere Nederlanders."
GOOGLE TRANSLATED: by The White Rabbit!
Interesting news, a family in the Netherlands that carries active protest against the banks by the mortgage to pay. This family claims that the mortgage contract is not valid because the bank never has the money had learned in the agreement have raised but they do out of nothing created and never of the bank.
Earlier, also in Spain and the U.S. people are locally organized so as to prevent the banks if people forcibly from the house to be set. Perhaps this is the first spark in the Netherlands who can inspire others because the Netherlands has the highest mortgage debt in Europe.Dutch are so closely so most "screwed" by the banks and politicians when it comes to this area.
It would also be interesting if the same companies but also governments would lodge protest against the banking sector because the principle of money creation to their exactly the same. This would include a lot of cuts back can run like the Netherlands, like Iceland just stop this bizarre game of the private banking cartels to play with.
Below the open letter of these brave Dutch." 

Continues (in both cases, obviously a legal pun! <g>
Source:

http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/nederlands-gezin-dacht-bankensysteem-uit/#.T-Z7qDOrbjx.twitter


The White Rabbit
Tweet It's @OccupyOfficial U Need Visit Next: The White Rabbit! --->> HOMEPAGE
POST & REPOST Info-Graphic To Wall & Twitter NOW!!
I Support Operation #OccupyTheBanks
─▄█▄─▄─▄─▄─▄▄▄─▄▄▄─▄█▄─
──█──█─█─█─█▄█─█▄█──█Op.#OTB
──█▄─█▄█▄█─█▄▄─█▄▄──█ ─
RT http://www.occupythebanks.com
PPS. You can always send it via email too! ;~) It's @OccupyOfficial
PPPS! All products & services advertised are personally selected by ... The White Rabbit! ;~)


FREE TUTORIALS:  CRYPTO-CURRENCIES, CIPHER-MARKETS, DIGITAL VALUE TRANSFER, VAULTING & STORAGE; BITCOIN - Hacktivism; Activism; Occupy! ;)

Public Key Transaction Processor - create digital asset vaults)
EN | GR | ES | FR | PT | IT | PL

#OTB - Open-Transactions - create crypto-currencies & markets
EN | GR | ES | FR | PT | IT | PT

Follow @occupyofficial - U Need ... The White Rabbit! ;~)
Buying Gold


It's @OccupyOfficial Star You Truly Are Regular Readers & Mates with The White Rabbit!!
Operation Occupy The Banks - Hashtag = #OTB | On Twitter | On Web

No comments :

Post a comment

Only members (obviously) can comment; no moderation; direct to page.

Note: only a member of this blog may post a comment.